Wszyscy robimy czasem błędy, zwłaszcza w słowach mniej popularnych, ale warto poprawić wymowę przynajmniej w tych najważniejszych i to właśnie na nich będziemy sie koncentrować. Dzięki lepszej wymowie nie tylko Twój angielski stanie się lepszy, ale także zaczniesz stopniowo rozumieć coraz więcej.

By się zmotywować do nauki najlepiej po prostu określić dokładnie co zyskasz i jakich problemów unikniesz dzięki jego opanowaniu. Oto 10 ważnych powodów: