Wszyscy robimy czasem błędy, zwłaszcza w słowach mniej popularnych, ale warto poprawić wymowę przynajmniej w tych najważniejszych i to właśnie na nich będziemy sie koncentrować. Dzięki lepszej wymowie nie tylko Twój angielski stanie się lepszy, ale także zaczniesz stopniowo rozumieć coraz więcej.

Dzisiaj część pierwsza, która jest podzielona na dwie grupy: "Angielski na co dzień" i "Business English", a także na dwa poziomy trudności: podstawowy/wyższy. Aby wszystko było możliwie jak najprostsze rezygnujemy z zapisu fonetycznego i stosujemy tylko polskie znaki. Podkreślenie oznacza akcentowaną sylabę, a litera w nawiasie jest praktycznie niesłyszalna. Do nauki wymowy warto też wykorzystać materiały z działu POMOCE

Angielski na co dzień

Poziom podstawowy

 • said /SED/ -powiedzieć (czas przeszły)
 • says /SEZ/ - mówi (3 osoba)
 • mountain /MAŁNTYN/ - góra
 • woman /ŁUMEN/ - kobieta
 • women /ŁYMYN/ - kobiety

Poziom wyższy

 • temperature /TEMPRYCZE/
 • vegetable /WEDŻTYBL/
 • comfortable /KAMFTYBL/
 • foreigner /FORYNE(r)/ - obcokrajowiec
 • suit /SUT lub SJUT/ - garnitur/pasować

Business English

Poziom podstawowy

 • delete /DYLIT/ - kasować
 • money /MANI/
 • budget /BADŻYT/
 • guarantee /GERENTI/
 • employee /EMPLOJI/ - pracownik

Poziom wyższy

 • purpose /PE(r)PYS/ -cel
 • purchase /PE(r)CZYS/ - zakup
 • debt /DET/ -dług
 • knowledge /NOLYDŻ/ -wiedza
 • entrepreneur /ANCZREPRENE(r)/ - przedsiębiorca

TO BE CONTINUED...